Are you looking for opportunities to advertise to Filipinos? Effective marketing in the Philippines is only possible with advertisement on the right ad spaces. We have more than 90% traffic from the Philippines and a total of around 100k visits a month (proofable with Google Analytics). Our sites serve niches like: Health Pregnancy Family Planning […]

Dahil sa unhealthy lifestyle, stress, at kakulangan sa pisikal na ehersisyo, tumataas ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng diabetes. Kumpara sa ibang karamdaman, ang diabetes ay dahan-dahan lamang kung makaapekto sa kalusugan ngunit, sa kabuuhan, pinapa-ikli nito ang karaniwang haba ng buhay o life span. Ang diabetes ay maaring namamana o hindi kaya ay […]

Medical Assistant at San Pedro Hospital Davao City