Ang mga sanhi ng pananakit ng puson ay hindi lang limitado sa pagkakaroon ng dysmenorrhea. Ito ay maaaring dulot din ng ilang seryosong mga karamdaman tulad ng problema sa bato o pantog o cervical cancer, kaya ito ay dapat na hindi mo balewalain! Madalas bang nananakit ang puson mo? Kung ikaw ay babae at dinadatnan na ng buwanang dalaw, maaari mo itong iugnay sa malapit na pagdating ng period mo. Eh, papaano kung ikaw ay lalaki, o hindi pa dinadatnan ng regla? Hindi ba nakakapagtaka kung bigla na lamang sasakit ang puson mo? Kung makaranas ka ng ganitong sakit, huwag
Magbasa

Ang sakit sa bato ay isang nakamamatay na sakit. Ito ay ika-10 sa mga dahilan ng kamatayan ng mga kababayan nating Pinoy! Hindi lahat ng tao ay may sakit sa bato. Bagama’t marami ang may ganitong karamdaman, hindi naman lahat ng tao ang may malaking tsansa ng pagkakaroon nito. Marahil ay madalas mo nang marinig ang mga salitang sakit sa bato pero ang totoo, limitado lang (o sadyang wala) ang iyong kaalaman tungkol dito. Importanteng alam mo ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa karamdamang ito dahil, who knows, isang araw, ikaw o isa sa mahal mo sa buhay ay ma-diagnose
Magbasa

Ang dyspepsia ay ginagamot sa pamamagitan ng over-the-counter na mga gamot. Kung ang mga sintomas ng dyspepsia ay hindi naman masyadong malala, ang natural na mga lunas na maaaring gawin sa bahay ay maaaring maging epektibo na panlaban sa sakit na ito. Naranasan mo na bang magka-dyspepsia? Mas mabuti sigurong tanong ang: ‘Alam mo ba kung ano ang dyspepsia?’ Kapag alam mo kung ano ang karamdamang ito, mas masasagot mo ng sigurado ang unang tanong. Hindi kasi lahat ng tao ay pamilyar sa sakit na ito. May ilan pa ngang mga nagbibiro ng “Kinakain ba iyon?” sa tuwing sila ay
Magbasa

Dahil sa ang UTI ay isang uri ng impeksyon, ang mabisang gamut sa sakit na ito ay antibiotics. Subalit may mga pagbabago sa lifestyle mo na maaari mong gawin para makaiwas o lunasan ang pagkakaroon nito. Nakaramdam ka na ba ng hirap sa pag-ihi? May pananakit ka bang nararanasan habang ikaw ay umiihi at madalas ay iilang patak lamang ang lumalabas? Naku! Baka may UTI ka na? Kung pamilyar ka sa sakit na ito, siguradong alam mo kung ano ang ibig sabihin ng salitang UTI. Pero kung hindi ka pa nagkakasakit ng ganito at wala ka alam na nagkaroon na
Magbasa