Gamot sa Mamaso na Maaaring Subukan


ad

Ang gamot sa mamaso ay naaayon sa kung gaano kalala ang sintomas at sa resulta ng sinuring bakterya na naging sanhi ng mamaso. Karaniwan nang nagbibigay ang doktor ng antibacterial cream para ipahid sa apekatadong bahagi ng balat.

Ang Pilipinas ay may dalawang klase ng panahon: ang tag-ulan at ang tag-init. Dahil dito, napakabilis ng pagpasok ng bakteriya sa loob ng bahay kaya naman nagiging delikado ang mga gamit na kapag hinawakan ang mga ito ay may mga mikrobyong maaaring makuha an gating katawan. Dahil din dito, nagiging madali rin ang pagkakaroon ng skin disease katulad nalang ng mamaso.

Ano ang mamaso?

Tinatawag ding impetigo, ang mamaso ay dulot ng bakteryang kung tawain ay Streptococcus pyogenes at Staphylococcus aureus sa epidermis o outer layer n gating balat.

Kilalang pangkalahatang sakit ang mamaso at may naitala nang 162 milyong bata na sa buong mundo ang sabay-sabay na nagkakaroon nito sa isang araw Kilalang global disease ang impetigo. Ang sakit na ito ay isang uri ng seryosong impeksiyon na posibleng mauwi sa komplikasyon kapag hindi naaagapan.

Ayon sa mga medical experts ang mamaso ay isang klase ng skin infection na nag-uumpisa bilang isang namamagang sugat o elevated clear lesion na mapula ang kulay. Ito ay lubhang nakakahawa at sobrang bilis kumalat kapag may direktang dumikit sa balat o nagkaroon ng direktang kontak sa sugat.

Ano ang sanhi ng mamaso?

Lumilitaw ang mamaso sa katawan kapag ikaw ay nahawa ng partikular na klase ng mikrobyo na dulot ng karamdamang ito.

Iba-iba ang sanhi ng mamaso. Narito ang ilan na dapat mong malaman o bantayan:

 • Napadikit ang balat mo sa isang taong mayroon ding may mamaso
 • Nahawakan mo ang isang bagay na nahawan o ginamit ng isang taong may mamaso kagaya ng higaan, tuwalay, laruan o kumot
 • Nasugatan ang balat
 • May kagat ka ng insekto
 • Nakagat ka ng hayop

Ano ang mga sintomas ng mamaso?

Ang pagkakaroon ng paltos malapit sa bibig na namumula at nagtutubig na nag-iiwan ng dilaw at natutuyong nana ay ang pangunahing sintomas ng mamaso.

Ang mga sintomas ng mamaso talaga namang sagabal sa mga regular na gawain, bukod pa sa ito’y sadyang nakakahiya dahil may posibilidad na pandirihan ka ng mga tao kapag mayroon ka nito lalo na kapag ito ay tumubo sa mukha mo o sa leeg.

Bagama’t nag-iiba-iba ayon sa klase ng mamasong tumama sa iyo, may ilang mga pagkakapareho ang mga ito tulad ng:

 1. Paltos na namumula at agad na napipisa na nag-iiwan ng dilaw at natutuyong nana
 2. Nagtutubig na paltos
 3. Makakating pantal
 4. Kulaning namamaga

Ano ang gamot sa mamaso?

Ang gamot sa mamaso ay naaayon sa kung gaano kalala ang sintomas at sa resulta ng sinuring bakterya na naging sanhi ng mamaso. Karaniwan nang nagbibigay ang doktor ng antibacterial cream para ipahid sa apekatadong bahagi ng balat.

Kapag ang sakit mo ay hindi naman gaanong malala, puwede kang turuan ng doktor mo ng tamang paglilinis ng balat na puwedeng makatulong para mas mapabilis pa ang paggaling ng paltos at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa balat na ito.

Importanteng malinis ng ilang beses kada araw ang parte ng katawan na may mamaso gamit ang malinis na tubig. Iwasang kuskusin ang apektadong parte ng balat para hindi na mas lumala pa. Patuyuin ang mga sugat pagkatapos mo itong linisin o hugasan.

Pahiran ng antibacterial ointment na available over the counter. Kapag ang balat mo naman ay natuyo na, puwede mo itong ibabad sa tubig na may sabon o sa tubig na may kaunting suka. Makatutulong ito para mapabilis ang paghilom ng mamaso.

Kapag hindi pa rin nalulunasan ang mamaso sa pamamagitan ng mga natural na remedyo, maaari ka nang resetahan ng gamot ng doktor mo. Puwede ka niyang bigyan ng antibiotic na cream na ipinapahid.

Puwede mong direktang ipahid ang cream na ito sa balat. Importanteng matandaan na kailangang mahugasan muna bago lagyan ng ointment ang balat para matiyak ang pagpasok ng gamot na ito sa sugat. Maari rin namang magreseta ang doktor mo ng gamot na antibiotic na iniinom.

Puwede itong syrup form kung bata ang may mamaso, o tableta naman kung matanda ang mayroon nito. Mahalagang ubusin o tapusin ang pag-inom ng antibiotic ayon sa bilin ng doktor para maiwasan ang pagpapabalik-balik ng mamaso sa balat mo.

Paano makaiiwas sa mamaso?

Maraming mga paraan para maiwasan ang mamaso, pangunahin na dito ang pagpapanatili ng kalinisan ng iyong katawan.

Subukan mong gawin ang mga ito araw-araw para mapanatiling malusog ang balat:

 • Palagiang maghugas ng kamay
 • Ugaliin ang araw-araw na pagliligo
 • Siguraduhing malinis at nakatakip ang ano mang sugat mayroon ka sa katawan
 • Panatilihing maiksi ang kuko para maiwasan ang pagpasok ng germs
 • Huwag kakamutin ang ano mang nangangati sa katawan
 • Iwasan ang pagpapahiram o paghiram ng mga personal na gamit gaya ng sabon, unan, damit at kumot

Links

Gamot Sa Mamaso: Alamin Ang Mga Paaran Para Hindi Ka Mahawa Nito

Ano ang Dapat na Gamot sa Mamaso?


ad