Luslos sa Babae: Posible bang Magkaroon ng Luslos Ang Mga Babae?

Marami ang hindi nakakaalam na maaayroon ding luslos sa babae. Oo, tama ang nabasa mo. Kung ikaw ay babae, hindi ka rin ligtas sa sakit na ito. Ayon sa mga eksperto, ang pinaka-karaniwang sintomas ng luslos sa babae ay ang tinatawag na lambing o sakit sa paligid ng singit.

Ang karamdamang ito ay lubhang kapansin-pansin kung ang pag-aangat ng mabibigat na presyon at bagay ay nailapat na. Ang isang bukol na malambaot ay puwedeng ma-develop sa lugar kung saan nabuo ang luslos.

Maaari kang makaramdam ng mabigat sa may bahagi ng luslos at maaari mo ring mapansin ang pagbabago sa ekscretory function mo gaya na lamang ng hirap sa pag-ihi o hirap sa pagdumi o

Sa pagkakataong makaranas ka ng kahit na anong sakit sa tuwing ikaw ay umiihi, wala kang maaaring gawin para pigilan o iwasan ang sakit o kamaramdam ng ginhawa. Ilang mga kababaihan na ang nag-ulat ng mga naturang pagbagago at kanilang mga nararamdaman lalo na sa paahon ng kanilang buwanang dalaw. Depende sa posisyon o lugar kung saan nabuo ang luslos, maari kang makaramdam ng paninigas sa iyong kulugo, o kaya nama’y makakaranas ka ng isang matinding pulikat. Kapag malala ang luslos, puwede mong mahalata ang isang pagbabago sa daloy ng iyong regla, lalpo pa kung ang presyon ay nalalapat sa luslos.

Ano ang luslos sa babae?

Ang luslos sa babae, o maging sa lalaki, ay tinatawag ding hernia. Ito ay isang kondisyon kung saan ang muscle o tisyung bumabalot sa o naglalaman ng mga laman-loob sa katawan ng isang tao at ibabang parte ng kaniyang katawan o tinatawag na inguinal area, ay nabutas o napunit na.

Ang pagpapunit ng muscle o malambot na tisyu ay dulot ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay o sobrang pag-iri habang nanganganak.

Ang isang babae ay maaaring magkaroon ng luslos nang hindi niya nararamdaman hanggang sa siya ay magkaroon ng isang puwersa na siya namang magiging sanhi ng naturang karamdaman tulad na lamang ng matinding pag-ubo, sobrang pag-iri, paglaki ng tiyan, pagbubuhat ng mabigat, at iba pa.

Para naman sa mga lalaki, maaaring lumuslos ang parte ng bituka patungo sa kaniyang bayag o sa may parte ng kaniyang singit at magdulot ng pagkakaroon ng bukol sa ilalim ng kaniyang balat.

Ano ang sanhi ng luslos sa babae?

May iba’t-ibang klase ang luslos. Ito ay ang Hiatus o diaphragmatic, ang groin o Inguinal, paraesophageal, femoral, incisional at umbilical.

Hindi madaling alaman ang mga sanhi ng luslos lalo na sa babae. Subalit kadalasan, ito ay nagmumula sa mataas na pressure sa loob ng tiyan o sa mahinang bahagi ng kalamnan, o sa parehong parte ng katawan. Sa mga mas matatandang babae, posibleng magkaroon ng luslos ang buntis at sobrang matatabang babae dahil sa taas ng presyur na nagmumula sa kanilang tiyan.

Para naman sa mga kalalakihan, ang tinatawag na ‘inguinal hrnia’ ang kadalasang nararanasan nila sa parte ng kanilang singit. Dito, ang kanilang mga ugat at bahagi ng bayag ay dumadaan papunta sa kanilang tiyan at papunta naman uli sa kanilang ‘scrotum’.

Dulot ng kahinaan sa kalamnan ng tiyan, may mga pagkakataong, may bahagi ng bituka na sumusuot sa daluyan ng mga ugat na dapat sana ay para sa mga ugat ng bayag.

Ano ang mga sintomas ng luslos sa babae?

Karamihan sa mga kaso ng luslos ay hindi naman kinakikitaan ng mga sintomas, maliban na lamang sa isang bukol na hindi naman masakit.

Subalit sa ibang kaso ng luslos, maaaring madala ang mga ito ng hindi magandang pakiramdam na mas lalo pang lumalalla kapag nagbubuhat ng mabigat na bagay o tumatayo. Kadalasan, ang mga pasyente ay kumokonsulta sa doktor sa tuwing sila ay mayroong sugat o lumalaking bukol.

Ang luslos ay kakailanganin na ng atensiyong medikal kapag ito ay nagpakita na ng mga sintomas o indikasyon sa tiyan tulad ng matinding sakit, pakiramdam na nasusuka at pagsusuka. Kapag ganito na ang nararanasan, maaaring ang luslos ay matigas na at masakit nang hawakan, at hindi na ito kayang maibalik pa sa tiyan.

Ano ang gamot sa luslos sa babae?

Operasyon ang gamot sa luslos kung ito nagdudulot ng matinding pananakit at kung napapansin mong ito ay palaki na nang palaki.

Ang operasyong ito kasi ang siyang tumutulong sa mga mahihinang kalamnan sa tiyan upang maging mas matibay ang mga ito. Isinasara rin ng ganitong prcedure ang ano mang mga butas sa tiyan. Pinakamahalagang kumonsulta mna sa doktor para malaman kung ang luslos na nararanasan ay nangangailangan na ng isang operasyon.

Mahalagang malaman ng espesiyalista kung anong klaseng luslos mayroon ang isang tao, partikular na ang isang babae, depende sa sintomas na nararanasan niya o nakita sa kaniya ng doktor.

May mga natural mang pamamaraan para gamutin ang luslos, pero mas mabuti pa rin kung sasailalim sa tradisyonal na proseso katulad nga ng operasyon. Ilan sa mga natural remedy na maaaring gawin para maiwasan ang luslos sa babae ay ang pag-e-ehersisyo ng mga kalamnan ng tiyan. Dapat ding umiwas sa sobrang stress.

Para naman sa makirot na luslos, ang paglalagay ng malamig na tuwalya sa apektadong bahagi ay napaka-epektibo. Iwasan lang maglagay ng kahit na anong mainit na bagay o pampahid para maibsan ang luslos dahil hindi ito makakatulong. Iwasan din ang pagkain ng sobra-sobra at pagsusuot ng masisikip na damit para hindi lumala ang luslos.

Paano makaiiwas sa luslos sa babae?

Ang pagpapanatili ng malusog na timbang at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber ay siyang pangunahing paraan upang makaiwas sa luslos ang mga kababaihan.

Nabanggit na ang mga nagging sanhi ng luslos sa babae. Kaya naman ang mga naturang sanhi din ang dapat iwasan para hindi makaranas ng luslos sa babae man iyan o lalaki. Narito ang ilan sa mga dapat gawin:

  1. Panatilihin ang malusog na pangangatawan
  2. Panatilihin ang timbang para hindi magkaroon ng presyur lalo na sa bahagi ng tiyan na nagdudulot ng luslos.
  3. Gawing regular ang pag-e-ehersisyo.
  4. Palaging isama ang fiber-rich foods sa iyong pagkain.
  5. Kung kinakailangan, gumawa ng hakbang upang makaiwas sa constipation [gaya ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber gulad ng wheat bread at oatmeal].
  6. Iwasan ang pagbubuhat ng mabibigat at sa tuwing magbubuhat, mag-ingat nang mabuti.
  7. Iwasan ang paninigarilyo
  8. Agad na kumonsulta sa doktor kapag ang ubo ay lumalala na at pabalik-balik

ad