Importanteng Mga Bagay na Dapat Malaman Tungkol sa Pananakit ng Batok

Maraming posibleng dahilan kung bakit dumaranas ng pananakit ng batok ang isang tao. Maaaring mataas ang blood pressure niya, o kaya naman ay may mali siyang nakaing nakapag-trigger sa high blood pressure niya.

Puwede rin namang nangawit lang o mali ang posisyon habang natutulog o nagtatrabaho. Kung gusto mong malaman ang dahilan ng pananakit ng batok mo, basahin ang artikulong ito mula umpisa hanggang huli. Madidiskubre mo ang ilang mahahalagang importmasyon tungkol sa sakit na ito.

Ano ang pananakit ng batok?

Ang leeg, kabilang na ang batok ay gawa sa vertebrae o buto na kumokonekta sa bungo patungong upper torso. Ang mga buto, ligaments at laman ang sumpusuporta sa ulo ng tao na siyang tumutulong para makagalaw ng mas maayos. Ang anumang pamamaga, pinsala at abnormalidad ay puwedeng maging sanhi ng pananakit ng batok.

Napakaraming tao sa buong mundo ang nakakaranas ng pananakit ng batok. Sa maraming pagkakataon, it ay dahil sa maling postura o sobrang gamit ng laman sa leeg. May pagkakataong ang pananakit ng batok ay sanhi ng pinsalang dala ng laro o aksidente.

Kadalasan, ang pananakit ng batok ay hindi naman dapat ikabahal dahil hindi naman ito seryoso o malubha dahil nawawala naman ito makalipas ang ilang araw. May ilang mga kaso namang, ang pananakit ng batok ay kailangan nang matingnan ng doktor. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong sakit at ito ay hindi pa nawawala makalipas ang isang linggo, o kaya naman ay mas lumalala pa ang sakit, dapat nang kumonsulta sa doktor.

Ano ang sanhi ng pananakit ng batok?

Ang pananakit ng batok madalas na hindi naman seryoso at kusang nawawala makalipas ang ilang araw. nang hindi naman seryoso at nawawala lang pagkaraan ng ilang araw.

Narito ang ilan sa mga dahilan ng pananakit ng batok dapag mong malaman at bantayan:

 1. Tension sa laman ng leeg – Ito ay pangkaraniwan na lamang dahil sa mga regular na gawain o pagkilos gaya ng maling posture, pagtatrabaho, pag-upo nang matagal nang iisa lang ang posisyon, pagtulog at paghiga nang mali ang posisyon, napuwersa habang nag-e-ehersisyo at aksidente.
 2. Heart attack – Ang pananakit ng batok ay puwede ring maging sintomas ng atake sa puso. Pero kadalasan, ito ay kasabay ng iba pang sintomas o senyales ng pag-atake sa puso gaya ng pagkhilo, hirap sa paghinga, pagpapawis, pananakit ng panga o kamay at pagsusuka.
 3. Meningitis – Ito rin ay isang klase ng pamamagang nakakaapekto sa manipis na issue na pinalilibutan ang spinal cord at utak. Para sa mga taong may meningitis, mahalagang malamang ito ay nakamamatay kaya ito ay kinokonsiderang medikal na emergency. Kailangan ng seryosong tulong ng doktor kapag ganito na ang sitwasyon.

Ano ang mga sintomas ng pananakit ng batok?

Iba’t-iba ang uri ng pananakit ng batok. May mga pangkaraniwan na lamang, pero may ilan ding kailangan nang lunasan ng doktor. Ang mga sumusunod na sintomas ay ilan sa mga indikasyong ikaw ay kailangan nang kumonsulta sa iyong doktor:

 1. Matindi na ang sakit ng batok nang wala namang dahilan
 2. May bukol nang nakakapa sa leeg
 3. Ikaw ay nilalagnat
 4. May pananakit ng ulo ka nang nararamdaman
 5. Nagsusuka na habang masakit ang batok
 6. Hirap nang lumunok ng tubig at pagkain
 7. Nanghihina
 8. Pamamanhid
 9. Sumasakit ang batok na gumagapang na ang pakiramdam patungong paa at kamay
 10. Hindi na maikilos ang buong paa o kamay

Ano ang gamot sa pananakit ng batok?

Ang doktor mo ay magsasagawa ng physical tests at iinterviewhin ka niya para sa kumpletong medical history mo.

Dapat ay preparado ka sa sasabihin ng espesyalista. Dapat na ipaalam sa kanya ang lahat nang gamot na iniinom mo, kabilang na rito ang mga food supplements na binibili mo over the counter.

Kahit pa sa tingin mo ay parang hindi naman konektado sa kasalukuyang pananakit ng batok mo ang isang aksidenteng dinanas mo, importanteng malaman pa rin ng doktor ito. Madalas, ang gamot sa pananakit ng batok ay naaayon sa resulta ng tests na ginawa sayo. Ikaw rin ay sasailalim ng physical exam kagaya ng CT Scan, MRI Scan at Lumbar Scan.

Paano makaiiwas sa pananakit ng batok?

Bagama’t parang pangkaraniwan na lang ang pananakit ng batok, hindi naman kinakailangang lahat ng tao ay makaranas nito. Ikaw ay maaaring makaiwas dito. O kaya naman, kung may kaunting pananakit na ng batok kang nararamdaman, maaari mong maiwasan ang paglala nito.

Narito ang ilang mga hakbang na dapat sundin:

 1. Uminom ng gamot na mabibili over the counter tulad ng ibuprofen at paracetamol.
 2. Iwasan muna ang sobrang nakakapagod na pisikal na aktibidad.
 3. Ipahinga muna ang katawan sa mabibigat na trabaho
 4. I-ehersisyo ang leeg araw-araw.
 5. Siguruhing lagging tama ang pag-upo at pagtayo