Mga Ligtas at Epektibong Gamot sa Pasmadong Kamay


ad

Pasmado ba ang kamay mo? Kung masyado ka nang nababahala sa kondisyong ito, ngayon na ang pagkakataong tigilan na ang pag-aalala. Sa artikulong ito, magkakaroon ka ng mas malalim pang kaalaman tungkol sa pasma, mga sanhi at sintomas ng sakit na ito, mga gamot sa pasmadong kamay at paano mo maiiwasan ang karamdamang ito. Matapos mong mabasa ang artikulong ito, tiyak na mababawasan (o baka nga mawala pa) ang mga pag-aalala mo tungkol sa ganitong kondisyong kalusugan

Ano ang pasmadong kamay?

Ang pasmadong kamay ay madalas na tumutukoy sa panginginig ng mga kamay. Hindi naman dapat ika-alarma ang sakit na ito lalo na’t hindi naman nakamamatay.

Pero, bagama’t walang dapat ikabahala, aminin mo, kung ikaw ay may pasmadong kamay, nakakasagabal ito sa pang-araw-araw mong gawain. Maaari pa nga itong maituring na isang palatandaan ng pagtanda at isang uri ng sakit sa pag-iisip.Kung nakararanas ka ng panginginig ng iyong mga kamay, dapat ay bantayan mo ito. Kapag lumalala ang kondisyon o hindi nawawala ang pangingig, kailangan nang kumonsulta sa doktor.

Ano ang sanhi ng pasmadong kamay?

Sabi ng matatanda, ang pangunahing sanhi ng pasmadong kamay ay ang biglaang pagbabago ng mga kundisyon tulad ng biglaang pagbabago ng temperatura ng katawan.

Halimbawa, ang isang basketbolistang kakatapos lang maglaro ay maaaring mapasma kapag siya ay biglang naligo ng malamig pagkatapos na pagkatapos maglaro. Ang isang ring musikerong tumutugtog ng piano o gitara ay hindi raw dapat na naghuhugas ng kamay pagkatapos na pagkatapos tumugtog ay baka magkaroon din ng pasmadong kamay. Narito ang ilan pang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pasmadong kamay ang isang tao:

 • Pangingisay
 • Labis na pagka-aktibo ng thyroid gland
 • Huntington’s disease
 • Cerebrum disease
 • Labis na pag-inom ng alak
 • Mababang blood sugar

Ano ang mga sintomas ng pasmadong kamay?

Madalas, ang mga taong may pasmadong kamay ay nakakaramdam ng madalas na panginginig ng kamay bilang sintomas ng sakit na ito.

Ang klase ng pagkilos ay hindi kontrolado at maaaring maranasan hindi lang sa kamay, kundi maging sa ulo, lalamunan, braso at paa. Kung ikukumpara, ang isang taong may Parkinson’s disease ay nakararanas ng panginginig ng kalamnan kapag hindi ito nagagamit, habang nababawasan naman ang panginginig habang mas lalo pang nagagamit ang mga kalamnan. Narito ang ilan sa mga sintomas ng pasmadong kamay at panginginig:

 • Nagpapawis ang mga kamay
 • Nangangatal ang mga kamay
 • May pakiramdam ng pamamanhid kung minsan
 • Hindi makontrol ang mga daliri sa paggalaw
 • May mga pagkakataong hindi maisara ang mga kamay dulot ng pamamanhid

Ano ang gamot sa pasmadong kamay?

Hindi lahat ng kaso panginginig ng, o pasmadong kamay ay kailangan ng gamot. Ang doktor mo ang siyang makapagsasabi kung ano ang dapat gawin at kung kailangan mong sumailalim sa masusing medikasyon.

Ang resulta ng medical tests ang makapagsasabi kung kakailanganin ang pag-inom ng gamot sa pasmadong kamay. Madalas naman, kapag may pasmadong kamay, natural na pamamaraan lang ang kailangan. Narito ang ilang mga dapat gawin:

 1. Paggamit mas mabibigat na mga kagamitan. Ang bigat ng kasangkapan ay nakatutulong para hindi masyadong mahirapan sa panginginig.
 2. Dapat ang mga kagamitang ginagamit ay may espesyal na disenyo dahil ang paghawak ng ganitong mga gamit gaya ng ballpen at lapis ay posibleng napakahirap para sa mga taong dumaranas ng pasmadong kamay. Sa ganitong sitwasyon, dapat maghanap ka ng mga bersyong sadyang dinisensyo para sa mga pasmado ang kamay.

Paano makaiiwas sa pasmadong kamay?

Ayon sa mga kasabihan ng mga matatanda, maiiwasan ang pasma kapag iiwasan ang biglaang mga pagbabago ng kondisyon ng katawan.

Ayon sa maraming Pinoy, ang pasma ay karamdamang sikat na sikat dito sa Pilipinas ngunit walang eksaktong medikal na terminology na maaaring maging katumbas nito sa wikang Kastila o Ingles. Ang isa sa sintomas ng karamdamang ito, ay ang nagpapawis na kamay sa tuwing matatapos gumawa ng mabigat na gawain. Kadalasan, ang mga taon nagkakaroon ng pasmadong kamay ay ang mga magsasakang nag-aararo sa bukid na gumagamit ng mabigat na kagamitan, ang mga babaeng namamalantsa at naglalaba, at mga atletang kaagad na naliligo matapos maglaro. Ang kamay nila ang unang naaapektohan ng pasma.

Sabi uli ng mga matatanda, maiiwasan ang pasma kapag iiwasan ang biglaang mga pagbabago ng kondisyon ng katawan. Narito ang ilan sa mga dapat gawin:

 • Huwag biglaang magbabaasa, magpainit o magpalamig
 • Huwag pababayaang biglang magutom
 • Huwag magbabasa ng kamay pagkatapos magtrabaho

Ang mga naturang pamamaraan ay walang basehan sa modern medicine pero kung effective naman ito sa mga nakaranas na, wala namang masama kung ang mga ito ay susubukan. Puwedeng magpatingin sa isang Rehabilitation Medicine Doctor para malaman mo kung hindi tama o nasosobrahan na ang paggamit o pagtatrabaho ng ialamnan. Kapag ganito na ang sitwasyon, magbawas na sa trabaho, magpahinga at magkaroon ng regular exercise na puwedeng makatulong para maibsan ang pasma.


ad