Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Trangkaso


ad

Ang trangkaso o flu ay isang sakit sa paghinga na dulot ng virus na Influenza. Ang trangkaso ay maaaring gumaling kahit walang gamot, pero maaari rin itong magdulot ng seryosong mga kumplikasyon.

Tiyak na minsan sa buhay mo ay tinrangkaso ka na. Sobrang bigat sa pakiramdam, hindi ba? Halos hindi ka na makabangon sa tindi ng nararamdaman at ang nais mo ay humiga na lamang palagi.

Pero, bagama’t ganito ang nararanasan, ang trangkaso ay itinuturing na lamang na isang pangkaraniwang sakit lalo na nating mga Pinoy dahil halos lahat na yata ng tao dito sa bansa, maging sa buong mundo ay nagkasakit na ng ganito.

Madalas, kapag nagkaka-trangkaso, iniinuman na lamang ito ng paracetamol at ipinapahinga na lamang ang katawan hanggang sa gumaling na ng tuluyan. Pero alam mo bang hindi sa lahat ng oras ay ituring na ordinaryo lamang ang trangkaso at babalewalain na ito?

May mga pagkakataong ka pa nang kumonsulta sa doktor lalo na kung tumatagal pa ang sakit at lumalala kahit pa iniinuman na gamot. Alamin sa artikulong ito ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa trangkaso.

Ano ang trangkaso?

Ang trangkaso ay isang sakit sa paghinga na dulot ng virus. Ang trangkaso ay maaaring gumaling kahit walang gamot, pero maaari rin itong magdulot ng seryosong mga kumplikasyon.

Ang trangkaso ay isang sakit na kung tutuusin ay pangkaraniwan lang pero nakakahawa at nagdudulot ng mataas na lagnat, pagsakit ng ulo, at pamumuo ng plema sa lalamunan. Nagdudulot din ng panghihina ng katawan ang sakit na ito dahil sa bilis ng pagkalat ng virus sa katawan. Maaari namang kusang gumaling pasyenteng mayroong trangkaso.

Pero may mga pagkakataon namang maaari ring magdulot ng komplikasyon sa isang taong may mahinang immune system ang sakit na ito. Ang komplikasyon ay maaaring maging isang malalang karamdaman tulad ng sakit sa bato, diabetes at sakit sa puso.

Ano ang sanhi ng trangkaso?

Ang influenza virus ang dahilan ng pagkakaroon ng trangkaso.

Iba-iba ang mga dahilan kung bakit nagkaka-trangkaso ang isang tao. Bata man o matanda, siya ay maaaring dapuan ng sakit na ito. Ilan sa mga sanhi ng pagkakaroon nito ang sumusunod:

 1. Dengue
 2. Heat stroke
 3. Pagkahawa sa virus na nagmula sa ibang tao o hangin
 4. Pabago-bagong panahon
 5. Matinding sipon at ubo

Ano ang mga sintomas ng trangkaso?

Lagnat at pananakit ng katawan sa loob ng ilang araw ang pangunahing sintomas ng trangkaso.

Katulad ng nabanggit, napakabigat ng nararamdaman sa tuwing dumadapo ang trangkaso sa katawan. Hindi rin pare-pareho ang sintomas na nararamdaman ng mga taong may trangkaso. Depende ito sa lala ng kanilang sakit at kung minsan, may kasabay na iba pang sintomas kung ang pasyente ay may iba nang pangmatagalang sakit tulad ng diabetes. Narito ang ilan sa mga sintomas:

 • Sakit ng ulo – Ito ang pinakamadalas na maramdaman ng taong may trangkaso. Ang tawag ditto ay tension headache. May mga pagkakataong sumasabay rin ang pagsakit ng leeg sa ganitong sintomas.
 • Pagkaramdam ng pagod – Ang taong nakakaramdam nito habang siya ay may trangkaso ay nawawalan ng enerhiya. Mararamdaman mo rin ito habang sinusubukan ng katawan mong lumaban sa sakit.
 • Nananakit ang kalamnan – Isa rin ito sa mga indikasyong may trangkaso ka na nga. Madalas, pag nararamdaman mo na ang pananakit sa buo mong katawan habang ikaw ay nilalagnat, Ang mga bahagi ng katawan na madalas makaramdam ng pananakit kapag may trangkaso ay ang kamay, paa, braso, likod, binti at mga kasu-kasuan.
 • Nagbabago ang temperature ng katawan – Siguradong mararanasan ito, ano mang klase ng lagnat mayroon ka. Maaaring mas tumaas pa ang temperatura ng katawan lalo na kapag nag-uumpisa pa lang ang trangkaso at bababa naman kapag malapit nang gumaling.
 • Kawalan ng gana sa pagkain – Ang taong nilalagnat lalo na kung ito ay mataas, ay kadalasang nawawalan ng panlasa. O kaya naman ay pumapait ang kaniyang panlasa kaya naman siya ay nawawalan ng gana kumain. Nawawalan din ng gana sa pagkain ang isang pasyenteng may trangkaso sanhi ng tonsillitis. Siya ay nahihirapang lumunok at masakit ang lalamunan kaya hindi makakakin.

Ano ang gamot sa trangkaso?

Maaaring kusang gumaling ang taong may trangkaso sa pamamagitan ng water therapy o pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga.

Kapag hindi na kaya ng tubig at pahinga, maaring kumonsulta sa doktor para sa karampatang lunas. Maaari kang resetahan ng antiviral medication kasabay ng ibuprofen o paracetamol na iniinom mo para sa lagnat mo.

Makatutulong din ang paghigop ng mainit na sabaw ng manok o tsaa upang pagpawisan at bumaba ang temperatura ng katawan.

Paano makaiiwas sa trangkaso?

Ang pagpapabakuna laban sa trangkaso ang pinkamabisang paraan para makaiwas sa trangkaso.

Bagama’t itinuturing na pangkaraniwang sakit na lamang ang trangkaso at kahit na sino ay maaaring magkaroon nito, maaari namang maiwasan ang mabilis at madalas na pagdapo nito. Maiiwasan din ang pagkalat nito sa ilang mga pamamaraan gaya ng:

 1. Pagkakaroon ng balanced diet
 2. Madalas na pagkain ng gulay at prutas
 3. Pagkakaroon ng hustong oras ng tulog na hindi bababa sa 8 oras
 4. Pag-e-ehersisyo ng regular
 5. Pag-inom ng maraming tubig
 6. Pagpapabakuna ng anti-flu shots
 7. Pag-inom ng Vitamin C o Ascorbic acid araw-araw

Links

Trangkaso.info – Sintomas at Gamot sa Trangkaso

Trangkaso: Ano Ang Sintomas Ng Trangkaso?

Serpentina: Ang Halamang Gamot Para sa Diabetes, Sakit sa Puso, Sipon at Trangkaso

Gamot sa Trangkaso na Mabisa at Mabilis Umepekto


ad